• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звітування керівника за 2017/2018 навчальний рік

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЕЛІТНЯНСЬКОГО ДНЗ СТРУК І.В. ЗА 2017-2018 навчальний рік

Загальні відомості про дошкільний заклад

Елітнянський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області знаходиться за
адресою : 62408, Харківська область, Харківський район, с. Елітне, вул. Шкільна 31, телефон : 747-74-80.

Дошкільний заклад знаходиться у типовому приміщенні, розрахованому на 70 місць

Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

Мережа груп

У дошкільному закладі функціонує 4 вікові групи : група раннього віку , молодша, середня та стара групи. Загальна кількість дітей – 75

Дошкільний заклад працює за 10,5 годинним режимом роботи, що відповідає запитам і побажанням батьків.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків.

Структура навчального року

Навчальний процес організовується педагогами з 01 вересня до 31 травня за основним розкладом занять.

З 01 червня до 31 серпня – за літнім розкладом занять.

Впродовж 1-2 тижня вересня проводяться навчальні заняття діагностичного змісту, з метою активізації раніше набутих знань та визначення рівня компетенції дітей за різними навчальними предметами.

Наприкінці кожного кварталу навчального року, а саме останні тижні листопада, лютого та травня проводяться підсумкові заняття.

Кадровий склад ДНЗ

Педагогічний процес здійснюється українською мовою кваліфікованими та творчими педагогами. У дошкільному закладі їх 9.

Чотири педагоги мають вищу освіту; троє мають базову вищу освіту та двоє середню-спеціальну.

За категоріями педагоги розподілені таким чином: один має вищу категорію та звання вихователь- методист, один - ІІ категорію, інші- спеціалісти.

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017/2018 навчальний рік

В 2017 /2018 навчальному році в ДНЗ проводилась чітка, систематична робота, яка забезпечила компетентність дитини, планувалась відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, здійснювалась на підставі програми " Дитина" та програми «Впевнений старт»

Згідно з основними положеннями Державної національної програми “Освіта. Україна XXI століття” і Закону України “Про дошкільну освіту” формувався зміст роботи дошкільного закладу.

Для цього у дошкільному закладі було створено такі умови:

- у дошкільному закладі традиційно проводилися наради при завідувачеві, круглі столи, методичні тренінги, роботу яких було спрямовано на вирішення питань урахування індивідуально-типологічних особливостей вихованців;

- педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи;

- планомірно проводилась робота щодо покращання матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

- робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

Вихователі в своїй роботі впроваджували елементи новітніх педтехнолігій, інновації. Це насамперед елементи програми М.Єфименка “Театр фізичного виховання”, елементи ТРВЗ. Систематично використовували в навчанні експериментально – дослідницьку діяльність, проблемно – пошукові методи та інші методи і прийоми.

Розвиток природних нахилів, здібностей, обдарувань, уяви, фантазії здійснювали на основі широкої інтеграції, охоплюючи різні форми роботи; заняття, самостійну художню діяльність, свята, розваги, гуртки, виставки дитячих робіт.

Головним завданням діяльності закладу є створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та соціального розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах керованого освітньо-виховного процесу. Педколектив продовжує поглиблену роботу з проблеми : професійна компетентність педагогів та модернізація змісту, форм і методів навчально- виховної роботи на засадах компетентнісного підходу

У кожному навчальному році постановка головних завдань тісно пов’язана з вищезазначеними проблемами. Актуальними завданнями минулого навчального року були:

1) Розвиток освітнього простору ДНЗ в аспекті оновленого змісту Базового компонента дошкільної освіти, програми «Дитина» та забезпечення рівних стартових можливостей для дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, згідно вимог програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

2) Продовжувати роботу щодо зміцнення фізичного, соціального і психічного здоров’я, формування цілісного ставлення дитини до свого здоров`я, інтересу до здорового способу життя кожної дитини.

3) Модернізація підходів у роботі з дітьми та розвиток партнерських відносин між ДНЗ та родинами з напрямку морально- духовного виховання.

Матеріально-технічне забезпечення

Для забезпечення виконання річних завдань в ДНЗ колектив створює необхідні умови. В основі навчально-виховної роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх служб, які забезпечують емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дитячому садку.

ДНЗ постійно працює над розвитком матеріально-технічної бази для перебування дітей дошкільного віку.

У 2017/2018 н.р.за заправлені вогнегасники, придбані нові вогнегасники. Батьки є незамінними помічниками по оснащенню матеріально-технічної бази закладу, в цьому році за їх допомогою придбаний посуд, господарчі товари, миючі засоби, установлено нові унітази , частково замінені труби, замінені дорожки та паласи пошиті серветки.

Продовжена робота в ДНЗ по забезпеченню дітей та дорослих театральними костюмами. Так, на придбання матеріалу та пошив дитячих та дорослих костюмів було витрачено 800 грн.

На придбання періодичних видань у 2017/2018 н.р. витрачено бюжетні кошти у розмірі 1200 грн. Загальна сума збільшилась на 10 % у порівнянні із попереднім роком. Це є значним внеском в поповнення методичного забезпечення освітнього процесу в допомогу педагогам.

На налаштування музичних інструментів витрачено 200 грн. за рахунок спонсорської допомоги.

У 2017/2018 н.р. в повному обсязі виконано всі заплановані ремонтні роботи, переважно силами робітників ДНЗ та за допомогою батьків. За бюджетні кошти придбано будівельні матеріали. Це дозволило провести косметичні ремонтні роботи в приміщеннях.

Протягом року систематично проводився поточний та профілактичний ремонти технологічного обладнання пральні та харчоблоку.

Робота ДНЗ щодо збереження та укріплення здоров’я вихованців

Педагогічний колектив ДНЗ втілює у життя державну політику в галузі освіти. Пріоритетними виховної та освітньої діяльності залишаються здоров’язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, яка допомагає у реалізації медико-педагогічного супроводу дітей. У закладі створена система оздоровчих та фізкультурних заходів.

Адміністрацією ДНЗ разом з медичною службою аналізується стан здоров’я і рівень захворюваності дітей, вживаються відповідні управлінські заходи.

Аналіз стану здоров’я вихованців ДНЗ згідно статистичного звітування форми 85-К свідчить про поступове зниження рівню захворюваності по ДНЗ – з 8.4 дитинодня на 1 дитину у 2017 р. до 7.2 дитиноднів у 2018 р., тобто захворюваність за останні 2 роки знизилась на 1.2%

Це вказує на якісну організацію всебічної діяльності працівників ДНЗ щодо збереження здоров’я дітей, реалізацію комплексу виховних, освітніх, оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів.

Захворювання по групам за 2017 рік

Узагальнені результати обстеження рівня фізичного розвитку випускників старших груп переважна кількість високого та достатнього рівнів (90%) - свідчать про послідовну та змістовну роботу педагогів закладу.

З 17 обстежених дітей:

6 дітей ( 53%) мають високий рівень,

9 дітей (37%) – достатній,

2 дитини (7%) – середній,

Аналіз роботи методичної роботи

У ДНЗ створено умови для розвитку творчого потенціалу педагогів. Тематика методичних заходів різноманітна і відповідає запиту вихователів, активно працює Школа молодих спеціалістів, творча група дозвілля, творча група щодо співпраці з батьками, вивчається, узагальнюється та впроваджується ППД. Методичне забезпечення педагогічного процесу постійно поповнюється.

Впродовж 2017/2018 н.р.:

• узагальнено перспективні педагогічні досвіди

«Формування громадянської культури та чуття української приналежності в умовах поліетнічного середовища»

• узагальнено та відкоректовано плани освітньої роботи вихователів дошкільних груп у відповідності до програми «Дитина» та програми «Впевнений старт»

• постійно поповнюється бібліотека новинками психолого-педагогічної літератури (придбано 30 методичних посібників) та фаховими виданнями (підписано – 15 видань).

Планування роботи ДНЗ та визначення тематики методичних заходів велось, орієнтуючись на результати соціально-дидактичного аудиту, основні завдання річного плану ДНЗ, матеріали перевірок та контролю, а також запит вихователів згідно анкетування за результатами аналізу попереднього навчального року.

Такий аналіз педагогічного складу ДНЗ та орієнтир на виконання річних завдань дозволив побудувати методичну роботу, враховуючи різні рівні вихователів:

адаптовані – 2 педагоги – 17%

стабільно працюючі педагоги – 4 педагогів – 20%

новатори, творчі педагоги – 3 педагогів – 52%

Традиційно приділялась увага групі «адаптованих вихователів». Молоді вихователі працюють на групі в парі з педагогом-новатором, або для роботи з ними закріплені наставники, це творчі педагоги з багаторічним стажем. У поточному навчальному році працювали наступні пари молодих спеціалістів та їх наставників: Жилякова М.М.–Сердюк О.Ф.; Циганко О.В.- Мірчева С.С. Молоді спеціалісти відповідно до планів працювали над підвищенням професійного рівня шляхом співпраці з наставниками та самоосвіти.

У травні молоді спеціалісти традиційно проаналізували стан своєї роботи з підвищення власного професійного рівня шляхом самоосвіти разом з наставниками та звітували перед педагогічним колективом на методичній годині.

Для стабільно-працюючих вихователів проводились різноманітні форми роботи згідно тем, націлених на реалізацію річних завдань та запитів вихователів, аналізувалась і обговорювалась література з обраної теми, намічалися напрямки роботи та її цілі. При організації методичної роботи приділялась увага різним сторонам розвитку дітей дошкільного віку та керівництва їхньою діяльністю з боку педагогів.

З метою використання інноваційних технологій для формування позитивної мотивації дошкільників до навчання, методичною службою було проведено ряд заходів: 3 консультації, на яких охарактеризовані відповідні технології (розвиваючого навчання, пошукової діяльності), школа молодих спеціалістів за темою впровадження технології соціально-емоційного розвитку дітей, 4 практичних перегляди занять, на яких продемонстровано прийоми використання інноваційних технологій на практиці, майстер-клас з використання ІКТ, а також педрада на тему «Використання інноваційних технологій як засіб підвищення професійного рівню педагогів»

Для рішення питання щодо формування професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти дошкільників велика увага була приділена на проведенні семінарів, практикумів, консультацій, дискусійного клубу питанням детального вивчення змісту та завдань Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), розвитку особистості та життєвої компетентності дітей, особливостей планування та психологічного супроводу її впровадження. Проведені заходи сприяли підвищенню теоретичних знань та практичних вмінь педагогів за відповідними темами, озброїли їх сучасними знаннями, що дозволять використовувати їх при організації освітньої роботи з дітьми, а також дали можливість кожному педагогу визначити шляхи самоосвіти.

Впродовж 2017/2018 н.р. у ДНЗ було організовані такі конкурси професійної майстерності для педагогів: готовності до нового навчального року та до ЛОП, спортивних куточків, конспектів занять з ОБЖД до Тижня безпеки, сімейних газет «Доки батьки на роботі», «Фестиваль казок» та конкурс майданчиків «Довкілля». Результати конкурсів лягли в основу моральних та матеріальних заохочень працівників ДНЗ. Всі заплановані конкурси проведено вчасно та на високому рівні. Ця форма роботи дозволила проявитися творчості та фантазії педагогів, сприяла розвитку їхньої активності та згуртувала колектив. Окрім цього дозволила вирішити завдання створення позитивного іміджу ДНЗ та сприяла співробітництву педагогічного колективу з батьківським.

При організації вказаних заходів широко використовувались інтерактивні методи – різноманітні ділові, психологічні ігри та вправи, що дозволило активізувати слухачів, перевести їх у розряд активних учасників та підвищити користь спільної праці. Проведені різноманітні форми роботи допомогли, на мій погляд, сприяти росту професійного рівня педагогів нашого закладу. Про це свідчать і результати діагностики компетентності педагогів, що була проведена за темами «Дошкільна педагогіка» та підсумкова діагностика у травні 2016 р. Результати показали, що більшість педагогів ДНЗ добре володіють матеріалом із запропонованих тем і їх рівень компетенції на високому та достатньому рівні. Одним з недоліків в роботі педагогів, визначених в ході діагностики рівнів компетенції педколективу є недостатній рівень володіння педагогами закладу знаннями щодо організації освітньої роботи з дітьми за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою розвитку старших дошкільників «Впевнений старт». Тому вважаємо доцільним продовжувати роботу педагогів ДНЗ у даному напрямку шляхом самоосвіти, а також визначенням наступного річного завдання:

План роботи методичної служби ДНЗ виконано в повному обсязі.

Атестація педагогічних працівників

Атестація в дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог « Типового Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь в районній методичній роботі ДНЗ протягом попередніх 3-ти років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації. Впродовж 2017/2018 н.р. атестовано вихователя Циганко О.В.

Підвищення кваліфікації педагогів

Методична служба щорічно виконує план курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО». Впродовж 201672018 н.р. курси відвідав один педпрацівник , що складає 17% від загальної кількості педагогів ДНЗ

Продовжується підвищення кваліфікації педагогів і через відвідування вихователями районних методичних об’єднань, семінарів, шкіл ППД та педагогічної майстерності, а також через участь у підготовці та проведенні засідань районних методичних об’єднань. Згідно плану ДНЗ усі заплановані педагоги систематично відвідували засідання міських методичних об’єднань. Наприкінці навчального роки ними було зроблено аналіз впровадження рекомендацій МО в практику роботи. Слід відмітити, що вихователі визначили значну допомогу засідань в їхньому професійному становленні, вони активно впроваджують рекомендації в своїй практиці. Про це свідчать і результати контролю з боку адміністрації.

Педагоги ДНЗ приймають активну участь в методичних заходах не тільки дошкільного закладу, а й району. Така робота сприяє підвищенню самооцінки педагогів, стимулює і подалі підвищувати свій професійний рівень, творчо розвиватися.

Виконання Закону України «Про засади державної мовної політики”

Працюючи над виконанням Закону України «Про засади державної мовної політики” в ДНЗ створена система роботи з дітьми та педагогами, яка дає позитивні результати. У ДНЗ традиційно проводились народні свята, дні української мови та дні народних ігор. Цікавою формою роботи визначаємо інтегровані заняття з народознавства, зображувальної діяльності та музики, як-от «Великдень», «День матері», фольклорні народні свята «Андріївські вечорниці», «Різдво», «Свято Святого Миколая», «Стрітення» та інші. Значна увага приділялась наданню допомоги вихователям в удосконаленні знань сучасної української мови.

Робота з батьками

Впродовж року в роботі з батьками вихователі використовували різноманітні традиційні та інноваційні форми роботи. Батьківські збори проводились за тематикою та терміном, встановленим річним планом ДНЗ. Аналізуючи роботу з батьками, визначаємо її достатній рівень, про що свідчать дані анкетування батьків, що проведено в травні 2018 р. з метою визначення задоволеності роботою закладу. З 62 батьків, що прийняли участь в анкетуванні, заклад задовольняє 95%.

На високому та достатньому рівні батьки оцінюють наступі напрямки роботи:

- якість освіти – 98%

- охорона життя та безпека дитини - 96%

- якість харчування – 83%

- робота медичної служби – 80%

- робота адміністрації – 93%

- взаємовідносини батьків з вихователями – 99%

Протягом року колектив ДНЗ впроваджував в роботу такі напрямки активного залучення сім`ї до навчально - виховного процесу:

- реалізацію сучасних напрямків співпраці з батьками, обмін позитивним родинним вихованням;

- диференціацію у змісті роботи з батьками (на підставі об’єктивного та суб’єктивного потенціалу в кожній родині);

- розвиток вміння батьків застосовувати у спілкуванні з власними дітьми: педагогічну та психологічну компетентність, педагогічну рефлексію (здатність розуміти потреби дітей); емпатію (співпереживання, адекватна реакція на вчинки почуття дітей).

У нашому дошкільному закладі батьки протягом року не виступали в ролі експертів чи спостерігачів роботи вихователів. Вони були рівноправними партнерами і союзниками.

Запроваджуючи нову форму роботи, насамперед вирішували, чи доцільно її вводити, що цікавого вона дасть і батькам , і дітям. Поступово була створена єдина система, або комплекс методів, прийомів та форм співдружності батьків, педагогів та дітей.

Ми відмовились від так званої паралельності у взаєминах з батьками, а визначили для себе за головне принцип єдності та послідовності, рівноправне партнерство учасників спілкування.

Під час вибору форм роботи дошкільного навчального закладу з родинами вихованців враховували життєву компетенцію, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сім`ї, кількість дітей, їх стать, віковий склад і повноту родин, домінуючу роль матері чи батька й інші фактори.

Протягом року було організовано роботу " Школи для мам і тат, що виховують малят", різноманітних клубів за інтересами, консультаційних пунктів, проводились спільні проекти з батьками, працював педфакультет

" Майбутній першокласник", " Школа здорової сім ї", практикувались конкурси, конференції, педагогічні читання, виставки, які проводились з елементами тренінгу, батьки мали змогу навчатися спілкуватися з синами і доньками, знаходити оптимальні розв`язання конфліктних ситуацій тощо.

Тематика зустрічей з батьками протягом року була різноманітна :

" Домашня ігротека", " Вчимося розуміти дітей", " Особистість народжується в сім`ї" тощо. Налагоджені взаємини з батьками допомагають розв`язувати проблеми організації ігрового простору, забезпечення дидактичними та методичними посібниками, функціонування закладу в цілому.

Актуальні питання, які ставились перед батьками, допомагати вирішувати проблему фізичного, пізнавального, особистісного розвитку дитини, її готовності до взаємодії з навколишнім світом.

Упродовжі року батьківська громадськість була залучена до управлінської діяльності, до співпраці.

Всі проблеми ДНЗ вирішувались колегіально, при активній участі самих батьків. Адміністрація ДНЗ завжди з уважністю прислуховувалась до зауважень, пропозицій членів батьківського комітету, представників громадських організацій і всі питання вирішувались позитивно і вчасно.

Нарікань з боку батьків не було.

Наступність в роботі ДНЗ та початкової школи

Колектив ДНЗ працює над завданням забезпечення наступності в роботі ДНЗ та початкової школи. Адміністрацією було створено координаційну раду з вирішення проблем підготовки дитини до школи та питання адаптації дітей при переході в школу. В ДНЗ щорічно проводиться облік дітей, яким на 1 вересня виповниться 6 років і підготовлені списки направляються у відповідні заклади за мікрорайонами. Психолого-педагогічна служба закладу намагається відслідкувати та аналізувати вступ та рівень адаптації випускників ДНЗ у школі. В ДНЗ в роботі з дітьми старшого дошкільного віку особлива увага приділяється формуванню мотиваційної готовності дітей до школи: в освітній процес введено заняття „Абетка спілкування”, курс занять „Введення в шкільне життя”.

Протягом року здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких неохоплені дошкільною освітою. Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі.

Результати навчання та виховання дітей

Слід зазначити, що плідна співпраця всіх педагогів мають позитивний вплив на рівень методики проведення занять педагогами. Здійснюючи диференційне навчання та впроваджуючи активні форми навчання дітей, педагоги отримали гарні результати, про що свідчать більшість високого та достатнього рівнів загального розвитку - (45% в ясельних групах, 42% в молодших, 67 – в середніх, 56% - в старших групах).

Особливо слід відмітити рівні компетенції дітей старших груп – випускників ДНЗ. Так, згідно діагностики у травні та тематичної перевірки діти старшої групи показали такі результати:

Кількість дітей дітей Рівні компетенції дітей. Динаміка росту
високий достатній середній Нижче середнього Низький
17 6 9 2 - -
100 % 43% 48% 14%

Це свідчить про достатній рівень підготовки дітей старших груп до навчання в школі, що є результатом систематичної та послідовної роботи педагога старшої групи Жилякова М.М.та Бєлєніхіна Т.А. при організації освітньої діяльності.

Порівняльний аналіз результатів діагностики дітей на початок та кінець навчального року дає можливість прослідкувати динаміку розвитку компетенцій дітей. Позитивну динаміку відзначено у 4 дітей, які поліпшили результати. Це 42% від загальної кількості дітей. Зворотна динаміка не виявлена у жодної дитини.

Аналіз показників охоплення дітей закріпленої території дошкільною освітою та здійснення соціально – педагогічного патронату дітей, які не відвідують ДНЗ.

Дошкільною освітою охоплено 75 дітей – це складає 67 % від загальної кількості дітей.

Дитячий садок в основному не відвідують діти від 1,5 до 3 років – 39 дитини : із них 14 оформляються в ДНЗ; 2 – відвідують ДНЗ м. Харкова ; 9 дітей – мають ослаблене здоров` я; 14 – немовлята віком до 1, 5 року .

Моніторинг показників охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою
Роки Кількість дітей
2014-201565
2015-201667
2016-201772
2017-2018 75

Порівняно з минулими роками збільшилась кількість дітей у дошкільному закладі, таким чином охопленість має тенденцію до зростання.

Всі діти 5 річного віку на початок року були охоплені дошкільною освітою.

Були детально проаналізовані причини відмови від послуг дошкільного закладу. З батьками дітей неохоплених дошкільною освітою проводилась клопітка робота ( анкетування, бесіди, дні відкритих дверей, виготовлення рекламних листівок із інформацією про ДНЗ)

Поза межами дошкільного закладу ще залишається певний контингент дітей, які не охоплені дошкільним навчанням через різні сімейні обставини чи стан їх здоров`я. З цією метою і був проведений соціально – педагогічний патронат. В ДНЗ було створено план заходів щодо роботи з дітьми та сім`ями.

Батьків запрошували відвідати дошкільний навчальний заклад, на зустрічах з ними виступали керівник ДНЗ, лікар, практичний психолог, вчителі школи.

Завданням кожного фахівця було переконати батьків у важливості отримання дитиною дошкільної освіти.

У роботі з батьками охоплювалось широке коло проблем виховання та розвитку дітей : практикувались індивідуальні та соціальні консультації, засідання " Школи молодих батьків ", проводились тренінги.

Взаємодія вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів ЗОШ з питань підготовки до навчань в школі і обмін інформацією про рівень цієї підготовки дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад та дітей, які виховувались в сім`ї, показали актуальність і нагальність більш серйозного і конкретного розгляду цього питання.

Робота щодо соціального захисту дітей

При організації роботи з дітьми в ДНЗ значна увага приділяється соціальному захисту дітей. З метою координації роботи щодо соціального захисту з питань своєчасного виявлення, обліку, влаштування, здійснення контролю за умовами проживання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту прав та законних інтересів неповнолітніх, відповідно до п.п.4 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення виконавчого комітету Кулиничівської селищної ради №307 від 19.09.17 та наказу по ДНЗ № 72 від 25.01.2018 «Про затвердження інспекторів з охорони дитинства на громадських засадах» призначено інспектора в ДНЗ вихователя Циганко О.В.

Інспектором з охорони дитинства та педагогами вивчається соціальний стан дитячого колективу, складається соціальний паспорт ДНЗ у вересні та січні та організовується робота з дітьми різних категорій сімей.

Відповідно до опитувань батьків щодо соціального стану сімей, в закладі відсутні діти пільгових категорій.

Організація харчування

Організація харчування здійснюється згідно наказу МОНУ та МОЗУ від 6.02.2013 №202/165 «Про затвердженння Змін до Інструкції з організації харчуванння дітей у дошкільних навчальних закладах».

В 2016/2017 навчальному році” вартість харчування складає:

• для дітей віком від 1,5 до 3 років – 30 грн. 00 коп;

• для дітей віком від 3 до 6 років – 40,00 грн.

Батьківська плата складає:

• для дітей віком від 1,5 до 3 років – 15,00 грн.;

• для дітей віком від 3 до 6 років – 20,00 грн.

Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, шеф-кухарем, завідувачем) дане питання заслуховується на оперативних нарадах, які проводяться щоп’ятниці для керівників структурних підрозділів. Згідно річного плану ДНЗ питання організації харчування дітей заслуховувались на нараді при завідувачі (протокол №1 від 10.10.2017), на виробничій нараді 26.01.2018 протокол №2.

Організація харчування в ДНЗ забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та старшої медичної сестри. Цією категорією працівників заклад укомплектований 100%.

Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники були визначені рішенням тендерного комітету. Комірником своєчасно подаються щотижневі замовлення продуктів харчування та один раз на 2-3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені у повному обсязі. Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з районною санітарно-епідеміологічної служби, щодня медичною сестрою з спільно з кухарем та комірником ДНЗ складаються меню-розклади на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою керівником ДНЗ та погодженою в районній СЕС.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання.

Стан харчування в ДНЗ знаходиться на постійному контролі управління Держпродспоживслужби. Це перевірки виконання санітарно-гігієнічних норм, дотримання санітарного законодавства, відбір готової продукції на санітарно-мікробіологічні дослідження, проби на бактеріологічні обстеження, перевірка калорійності страв, перевірка працівників ДНЗ на проходження медичних оглядів, обчислення добового раціону харчування дітей тощо.

У 2017/2018 н. році було проведено моніторинг якості організації харчування в ДНЗ, який показав, що 86% батьків знайомі з організацією харчування в ДНЗ, це на 8% більше ніж у минулому році. 74% батьків задовольняє асортимент продуктів, це на 6% менше, ніж за минулий рік. 57% довіряє спеціалістам в складанні меню. На високому рівні оцінили організацію харчування дітей в ДНЗ 77% батьків, 23% - задовільно.

Слід зазначити, що залишаються батьки, які не завжди володіють повною інформацією щодо організації харчування дітей, тому вважаємо необхідним більше уваги приділяти питанню донесення інформації до батьків різними способами, а саме: через інформаційні стенди, сайт, батьківські збори, шляхом проведення індивідуальної роботи, особливо звернути увагу на ту категорію батьків, які не відвідують батьківські збори, свята та розваги, є пасивними до подій, які відбуваються в ДНЗ.

Керівником та медичною службою щомісячно аналізувалась середня відвідуваність дітей в усіх вікових групах. Слід зазначити, що даний аналіз проводився за нормативом наповнюваності груп, а не за фактичним списком, так як з цією метою і був збільшений списочний склад дітей по групах. Відповідно порівняльному аналізу, середня відвідуваність дітей за 2017/2018 н. р. склала 68%, а це на 9% більше ніж, у минулому 2016/2017 навчальному році. Але залишились групи, в яких відсоток відвідування нижче середнього по закладу і складає 47% ( молодша група ).

Середня відвідуваність дітей по ДНЗ в 2017-2018 н.р. – 72 дитини

Охорона праці та безпека життєдіяльності

В ДНЗ постійно ведеться робота з охорони дитинства, охорони праці, виконання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Всі приписи СЕС та пожежної частини виконані вчасно, крім тих, які потребують фінансування, але й ці питання поступово вирішуються. Здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, проходженням медичних оглядів, дотримань правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками ДНЗ. Розроблені відповідні карти-контролю. За результатами контролю, за звітний період, порушень не було.

Також постійно ведеться робота з профілактики травматизму дітей та працівників. Порівняльний аналіз стану травматизму невиробничого характеру серед працівників свідчить про зменшення випадків, а саме: 1,3% в цьому році, 3,5 –в минулому.

Випадків травмування вихованців з 01.06.2017 рік по 31.05.2018 року зафіксовано не було.

Аналіз захворюваності серед працівників за 2017/2018 роки демонструє зменшення кількості випадків лікарняних листів в поточному навчальному році – 14 випадків ( 21-у минулому році, зменшилося на 7 випадків)

Трудова дисципліна в ДНЗ грунтується на свідомому і сумлінному виконанню працівниками своїх трудових обовязків, що є необхідною умовою організації ефективної праці і проведення навчального процесу.

Щодо виконання угоди з охорони праці, то можна сказати, що вона повністю виконана; проведена перевірка заземлення та ізоляції електромережі, ДНЗ доукомплектований протипожежними засобами, проведена атестація робочих місць з техніки безпеки, проводилась робота по ліквідації на території старих дерев, придбані діелектричні засоби і розміщені біля електрообладнання.

Кiлькiсть переглядiв: 189

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.